Đăng ký dùng thử phần mềm LVpos miễn phí

Đăng ký sử dụng phần mềm

QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG CHÍNH THỨC

* Đào tạo và hướng dẫn sử dụng ban đầu: miễn phí

  • Hỗ trợ Khách hàng nhập liệu lần đầu
  • Có kỹ thuật hỗ trợ trực tiếp trong ngày khai trương
  • Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm
  • Kiểm tra nhân viên sau đào tạo
  • Chỉnh sửa một số biểu mẫu báo cáo và thông tin cho phù hợp với đặc thù Khách hàng
  • Chỉnh sửa miễn phí Phần mềm theo yêu cầu cho phù hợp mô hình quản lý kinh doanh trong vòng 1 năm
Hỗ trợ trực tuyến Đóng lại
Top