Sách hướng dẫn phần mềm LVpos

Tải về file hướng dẫn PDF

Sau khi nhấn biểu tượng CÀI ĐẶT, thì giao diện các tuỳ chọn cài đặt được hiện ra, để cài đặt MÃ HÀNG, nhấn vào tuỳ chon như hình sau:

Mã hàng1

Sau khi nhấn vào biểu tượng MÃ HÀNG, màn hình sẽ hiện lên như hình sau:
NHÓM MÓN: Đánh tên nhóm món ăn vào ô
ĐVT: Đơn vị tính ( ví dụ: lon, dĩa,…)
MÁY IN: chọn máy in cần xuất bill.
TÊN MÓN ĂN: đánh tên món ăn vào ô
GIÁ BÁN: đánh giá 1 và giá 2 vào ô như hình trên
Sau đó chọn vào 1 ô bất kỳ dưới nhóm món ăn
Cuối cùng chọn mở và cập nhật để lưu món đó lại.

Hỗ trợ trực tuyến Đóng lại
Top