Sách hướng dẫn phần mềm LVpos

Tải về file hướng dẫn PDF

Trong giao diện phần CÀI ĐẶT, chọn TỶ GIÁ:

10
Trong giao diện TỶ GIÁ:
– Chọn tỷ giá.
– Rồi sữa giá tiền
– Sau đó bấm CẬP NHẬT.
11

Hỗ trợ trực tuyến Đóng lại
Top