Sách hướng dẫn phần mềm LVpos

Tải về file hướng dẫn PDF

Trong giao diện phần CÀI ĐẶT, nhấn chọn NHÂN VIÊN.

5

 

Trong giao diện phần NHÂN VIÊN, chọn vào nút TẠO MỚI
– Sau đó điền thông tin nhân viên vào trong các ô như hình.
– Cuối cùng nhấn nút CẬP NHẬT
6

Hỗ trợ trực tuyến Đóng lại
Top