Sách hướng dẫn phần mềm LVpos

Tải về file hướng dẫn PDF

Tại giao diện CÀI ĐẶT, chọn BÀN như hình:

7
Trong giao diện BÀN:
– Chọn ô bất kỳ
– Đánh tên bàn vào ô TÊN BÀN
– Sau đó bấm MỞCẬP NHẬT
8
Muốn không hiển thị một bàn trong BÁN HÀNG thì:
– Chọn bàn cần tắt.
– Bấm TẮTCẬP NHẬT để lưu lại.
9

Hỗ trợ trực tuyến Đóng lại
Top